mobirise.com

Vozačke kategorije

za koje vršimo obuke kandidata

Kategorija A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. 

Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Kategorija A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.

Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Kategorija B

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih
17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.  Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

• Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
• Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
• Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
• Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
• Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
• Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
• Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.

Kategorija C

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje
i vozačka dozvola C kategorije.

Obuka se sastoji od 7 m/č.

Polaže se praktični ispit.

Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Kategorija CE

Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje
i vozačka dozvola C kategorije.

Obuka se sastoji od 7 m/č.

Polaže se praktični ispit.

Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.

Galerija

Fair Play 2018

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila ili telefona